Haluatko liittyä joukkoomme?
Peach Peoplella työskentelemme hyväntekeväisyyden parissa täysin uudella tavalla, ja etsimme omistautuneita ihmisiä, jotka haluavat muovata tulevaisuutta kanssamme.

Ydinarvomme

🌟

Innovaatio

Otamme luovan ajattelun syliimme ja edistämme uusia ideoita kaikessa, mitä teemme.

🤝

Yhteistyö

Tukeudumme tiimityön, viestinnän ja keskinäisen kunnioituksen kulttuuriin.

🌎

Monimuotoisuus

Juhlimme monimuotoisuutta ja uskomme sen rikastuttavan näkökulmiamme ja ratkaisujamme.

🔍

Läpinäkyvyys

Toimimme rehellisesti, avoimesti ja selkeällä viestinnällä.

🔥

Into

Olemme omistautuneita tavoitteidemme saavuttamiseen ja tuomme innostusta kaikkeen, mitä teemme.

🌱

Kasvun asenne

Kohtaamme haasteet, opimme virheistämme ja pyrimme jatkuvasti parantamaan itseämme.

Peach People on monimuotoinen työpaikka, jossa on 120 työntekijää erilaisista taustoista, taidoista ja tehtävistä. Toimistoillamme Oslossa ja Göteborgissa meillä on avoin ilmapiiri, jossa arvostamme sitä, että jokaisella työntekijällä on vapaus kehittyä omassa tehtävässään ja samalla viihtyä työssään. Oletko valmis tekemään eron?

Tutustu jännittäviin uramahdollisuuksiin täällä👇

Avoimet työpaikat

Päällikköä Johtajaa

Yritys : Peach People

Sijainti: Norja, Tanska, Suomi, Islanti, Saksa, Ranska, Espanja

Oletko dynaaminen johtaja, jolla on intohimo laatua kohtaan? Peach People etsii kokenutta päällikköä johtajaa ohjaamaan yritystämme strategisia tavoitteita kohti. Tässä roolissa olet toimintamme ytimessä, varmistat sujuvan yhteistyön osastojen välillä ja samalla edistät ainutlaatuista organisaatiokulttuuriamme. Visioiva johtamisesi, yhdistettynä käytännön ohjaukseen, toimii ratkaisevana yhteytenä omistautuneen työvoimamme ja johdon välillä.

Päätehtävät:

 • Seuraa kaikkia yrityksen toiminnan osa-alueita.
 • Varmistaa osastojen tehokas yhteistyö organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Vastuussa strategisesta suunnittelusta ja suorituskyvyn tavoitteiden asettamisesta.
 • Varmistaa, että tavoitteet saavutetaan ajoissa ja tehokkaasti.
 • Hoitaa budjetteja, resursseja ja jakaa niitä asianmukaisesti.
 • Rakentaa ja vahvistaa suhteita yhteistyökumppaneiden kanssa.
 • Vaalia ja noudattaa yrityksen arvoja ja ohjeita.
 • Toimii pääkontaktina työntekijöiden ja johdon tai hallituksen välillä.
 • Pelaa keskeistä roolia yrityskulttuurin ja työympäristön muokkaamisessa.
 • Ajaa yrityksen kasvua ja sopeuttaa strategioita muuttuviin markkinaolosuhteisiin.

Pätevyydet:

 • Kokemusta vastaavalta johtotehtävältä.
 • Vahvat analysointi- ja päätöksentekokyvyt.
 • Erinomaiset viestintätaidot ja kyky rakentaa suhteita.

Liity Peach Peopleen ja edistä kasvuamme. Hae nyt!

Hae täältä
Myyntijohtaja

Yritys : Peach People

Sijainti: Norja, Ruotsi

Peach People etsii kokenutta myyntijohtajaa, jolla on todistettavasti tuloksia, vahvistamaan dynaamista myyntitiimiämme. Tarvitsemme strategista ajattelijaa, joka voi hyödyntää kokemustaan myynnin edistämisessä, tiimimme ohjaamisessa ja markkinamahdollisuuksien tunnistamisessa. Jos olet proaktiivinen johtaja, jolla on silmää luvuille ja suhteille, Peach People on paikka sinulle.

Työtehtävät:

 • Valvoo myyntiosaston ja sen päivittäistä toimintaa.
 • Kehittää ja toteuttaa strategisia myyntisuunnitelmia yrityksen tavoitteiden mukaisesti.
 • Käyttää aikaisempaa kokemustaan tunnistaakseen potentiaaliset myyntimahdollisuudet ja parannusalueet.
 • Asettaa myyntitavoitteet ja kiintiöt varmistaen, että ne ovat linjassa liiketoiminnan tavoitteiden kanssa.
 • Ohjaa, mentoroi ja kouluttaa myyntiedustajia parantaakseen suorituskykyä.
 • Seuraa myyntimittareita ja analysoi tietoja tarvittaessa strategioiden muuttamiseksi.
 • Hallinnoi ja vaalii suhteita avainasiakkaisiin ja liikekumppaneihin.
 • Arvioi markkinatrendejä ja kilpailijoiden toimintaa tunnistaakseen uhkia ja mahdollisuuksia.
 • Tekee yhteistyötä markkinoinnin ja muiden osastojen kanssa sovittaakseen yhteen strategioita ja kampanjoita.
 • Käyttää kokemustaan ennakoidakseen haasteita ja puuttuu niihin ennakoivasti.
 • Varmistaa, että myyntitiimi noudattaa yrityksen käytäntöjä, arvoja ja eettisiä standardeja.

Pätevyydet:

 • Todistettu kokemus myyntijohtajana tai vastaavassa ylimmän tason myyntiroolissa.
 • Kyky analysoida myyntidataa ja tehdä siitä toimintasuuntautuneita oivalluksia.
 • Erinomaiset viestintä- ja tiiminjohtamistaidot.

Liity Peach Peopleen ja edistä kasvuamme. Hae nyt!

Hae täältä
Tiimipäällikkö

Yritys : Peach People

Sijainti: Norja, Ruotsi

Peach People laajentaa, ja etsimme dynaamista Tiimipäällikköä inspiroimaan ja ohjaamaan intohimoista tiimiämme. Tiimipäällikkönä Peach Peoplella olet eturintamassa edistämässä yhteistyöhenkistä ympäristöä, varmistaen, että projektit saavuttavat virstanpylväänsä ja puolustat yhtiömme arvoja. Jos sinulla on vahvat johtamistaidot ja kyky saada parasta ihmisistä esiin, haluamme kuulla sinusta.

Päävastuut:

 • Tarjoaa johtajuutta ja suuntaa tiimille varmistaen linjauksen yrityksen tavoitteiden kanssa.
 • Seuraa tiimin suorituskykyä, tarjoaa palautetta ja tukee ammatillista kasvua.
 • Tekee yhteistyötä muiden osastojen kanssa varmistaakseen saumattoman projektin toteutuksen.
 • Käsittelee ja ratkaisee tiimiin liittyviä ongelmia tai ristiriitoja.
 • Varmistaa, että tiimi noudattaa yrityksen käytäntöjä, arvoja ja standardeja.
 • Auttaa asettamaan tiimin tavoitteet ja seuraa edistymistä säännöllisesti.
 • Tarjoaa mentorointia ja valmennusta tiimin jäsenille edistäen positiivista työympäristöä.
 • Tekee yhteistyötä johdon kanssa raportoidakseen tiimin suorituskyvystä ja ehdottaa parannuksia.
 • Osallistuu rekrytointiponnisteluihin auttaen valitsemaan uusia tiimin jäseniä.
 • Johtaa esimerkillään, ilmentäen Peach People'n arvoja ja työmoraalia.

Pätevyydet:

 • Todistettu kokemus tiimipäällikön roolista.
 • Vahvat vuorovaikutus- ja viestintätaidot.
 • Kyky hallita tehokkaasti projekteja, määräaikoja ja tavoitteita.
 • Yhteistyöhenkinen asenne ja ratkaisukeskeinen ajattelutapa.

Liity Peach Peopleen ja auta meitä kasvamaan. Hae nyt!

Hae täältä
B2B Myyjä

Yritys : Peach People

Sijainti: Norja, Ruotsi

Peach People etsii aktiivisesti omistautunutta B2B Myyjää liittymään kasvavaan tiimiimme. Tässä roolissa olet voiman takana, kun rakennamme ja hoidamme suhteita muihin yrityksiin, ymmärrämme heidän tarpeensa ja toimitamme ratkaisuja, jotka tekevät eron. Jos olet tuloshakuinen henkilö, jolla on intohimoa B2B-myynnille ja pitkäaikaisten kumppanuuksien luomiselle, Peach People on seuraava kohteesi.

Päävastuut:

 • Tunnistaa, seuraa ja sulkee B2B-myyntimahdollisuuksia.
 • Kehittää ja ylläpitää suhteita yritysasiakkaisiin.
 • Ymmärtää asiakkaan tarpeet ja sovittaa ne tuotteisiimme tai palveluihimme.
 • Saavuttaa kuukausittaiset ja vuosittaiset myyntitavoitteet.
 • Tekee yhteistyötä markkinointitiimin kanssa kehittääkseen tehokkaita B2B-kampanjoita.
 • Antaa palautetta markkinatrendeistä, kilpailusta ja mahdollisista tuoteparannuksista.
 • Edustaa Peach Peoplea toimialatapahtumissa ja kauppamessuilla.
 • Käyttää CRM-työkaluja seuratakseen vuorovaikutuksia, myyntiprosesseja ja ennusteita.
 • Jatkuva kouluttautuminen alatrendeistä ja tuotetarjouksistamme.
 • Tekee yhteistyötä asiakastukitiimin kanssa varmistaakseen asiakastyytyväisyyden.

Pätevyydet:

 • Todistettu kokemus B2B-myynnistä.
 • Erinomaiset viestintä- ja neuvottelutaidot.
 • Kyky ymmärtää monimutkaisia liiketoimintatarpeita ja räätälöidä ratkaisuja sen mukaisesti.
 • Vahvat analyyttiset taidot ja kyky tunnistaa markkinamahdollisuuksia.
 • Tutustuneisuus CRM-työkaluihin ja myyntimenetelmiin.

Liity Peach Peopleen ja auta meitä kasvamaan. Hae nyt!

Hae täältä
B2C Myyjä

Yritys : Peach People

Sijainti: Norja, Ruotsi

Peach People pyrkii laajentamaan lahjoittajapohjaansa, ja etsimme karismaattista B2C Myyjää edustamaan hyväntekeväisyystyötämme. Sitoudu suoraan lahjoittajien kanssa, ymmärrä heidän halunsa auttaa, ja kerro, kuinka lahjoitukset Peach Peoplelle voivat vaikuttaa positiivisesti. Jos nautit aktiivisesta ympäristöstä ja sinulla on sydän hyväntekeväisyydelle, haluaisimme sinut tiimiimme.

Päävastuut:

 • Sitoutuu suoraan lahjoittajiin edistääkseen ja selittääkseen hyväntekeväisyystyötämme.
 • Ymmärtää ja ennakoi lahjoittajien motivaatiot ja mukauttaa viestintää sen mukaan.
 • Saavuttaa ja ylittää kuukausittaiset ja vuosittaiset keräystavoitteet.
 • Edustaa Peach Peoplea julkisissa tapahtumissa ja hyväntekeväisyyskampanjoissa.
 • Antaa palautetta trendeistä lahjoittajien keskuudessa ja mahdollisista parannusalueista lähestymistavassamme.
 • Käyttää CRM-työkaluja seuraamaan kommunikaatiota, lahjoitusprosesseja ja palautetta.
 • Tekee yhteistyötä markkinointitiimin kanssa optimoidakseen B2C hyväntekeväisyysstrategioita.
 • Jatkaa oppimista Peach People'n hyväntekeväisyystyöstä.
 • Ylläpitää Peach People'n arvoja ja eettisiä standardeja kaikessa kommunikoinnissa.

Pätevyydet:

 • Todistettu kokemus B2C-myynnistä tai hyväntekeväisyyskeräyksestä.
 • Erinomaiset viestintätaidot ja kyky suhtautua monipuoliseen yleisöön.
 • Vahvat vakuuttamis- ja neuvottelutaidot.
 • Tuntemus CRM-työkaluista ja keräystekniikoista.
 • Aito intohimo ymmärtää ja vastata yksittäisten lahjoittajien tarpeisiin.

Liity Peach Peopleen ja auta meitä kasvamaan. Hae nyt!

Hae täältä