Vil du bli en del av laget?
Hos Peach People jobber vi med veldedighet på en helt ny måte, og er på jakt etter dedikerte mennesker som ønsker å forme fremtiden sammen med oss.

Våre Kjerneverdier

🌟

Innovasjon

Vi omfavner kreativ tenkning og fremmer nytenkning i alt vi gjør.

🤝

Samarbeid

Vi støtter en kultur av lagarbeid, kommunikasjon, og gjensidig respekt.

🌎

Mangfold

Vi feirer mangfold og tror det beriker våre perspektiver og løsninger.

🔍

Gjennomsiktighet

Vi opererer med ærlighet, åpenhet, og klar kommunikasjon.

🔥

Lidenskap

Vi er dedikerte til å nå vårt mål og bringer entusiasme til alt vi gjør.

🌱

Vekstmentalitet

Vi tar imot utfordringer, lærer av feil, og søker alltid etter forbedringer.

Peach People er en mangfoldig arbeidsplass med 120 medarbeidere som har ulik bakgrunn, kompetanse og arbeidsoppgaver. Med kontorer i Oslo og Gøteborg, er vi et sted med stor takhøyde, hvor vi er opptatt av at alle ansatte skal ha frihet til å utvikle seg i jobben, samtidig som du har det hyggelig på jobb. Er du klar for å gjøre en forskjell?

Utforsk spennende karrieremuligheters her. 👇

Ledige stillinger

Daglig leder

Selskap : Peach People

Sted: Norge, Denmark, Finland, Island, Tyskland, Frankrike, Spania

Er du en dynamisk leder med en brennende lidenskap for kvalitet? Peach People er på jakt etter en erfaren daglig leder for å styre selskapet mot dets strategiske mål. I denne rollen vil du være i kjernen av vår virksomhet, sikre sømløs samhandling mellom avdelinger og samtidig fremme vår unike organisasjonskultur. Ditt visjonære lederskap, kombinert med praktisk styring, vil tjene som den kritiske forbindelsen mellom vår dedikerte arbeidsstyrke og ledelsen.

Kjerneoppgaver:

 • Overvåker alle sider ved selskapets drift.
 • Sikrer at avdelinger arbeider effektivt sammen for å nå organisasjonens mål.
 • Ansvarlig for strategisk planlegging og å sette prestasjonsmål.
 • Sikrer at målene nås i rett tid og på en effektiv måte.
 • Håndterer budsjetter, ressurser, og fordeler dem hensiktsmessig.
 • Bygger og styrker relasjoner med samarbeidspartnere.
 • Ivaretar og håndhever selskapets verdier og retningslinjer.
 • Fungerer som hovedkontakt mellom ansatte og ledelsen eller styret.
 • Spiller en nøkkelrolle i å forme selskapets kultur og arbeidsmiljø.
 • Driver selskapets vekst og tilpasser strategiene til endringer i markedet.

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra en tilsvarende lederrolle.
 • Sterke analytiske evner og beslutningsevne.
 • Utmerkede kommunikasjonsferdigheter og evnen til å bygge relasjoner.

Bli en del av Peach People og bidra til vår vekst. Søk nå

Søk nå
Salgssjef

Selskap : Peach People

Sted: Norge, Sverige

Peach People er på utkikk etter en erfaren salgssjef med dokumenterte resultater for å styrke vårt dynamiske salgsteam. Vi trenger en strategisk tenker som kan bruke sin erfaring til å drive salg, veilede teamet vårt og identifisere muligheter i markedet. Hvis du er en proaktiv leder med et øye for tall og relasjoner, er Peach People stedet for deg.

Arbeidsoppgaver:

 • Overvåker salgsavdelingen og dens daglige drift.
 • Utvikler og implementerer strategiske salgsplaner tilpasset selskapets mål.
 • Bruker tidligere erfaring til å identifisere potensielle salgsmuligheter og forbedringsområder.
 • Setter salgsmål og kvoter, og sørger for at de er i tråd med forretningsmålene.
 • Veileder, mentorerer og trener salgsrepresentanter for å forbedre prestasjonen.
 • Overvåker salgsmetrikker og analyserer data for å justere strategier ved behov.
 • Forvalter og pleier relasjoner med nøkkelkunder og forretningspartnere.
 • Vurderer markeds trender og konkurrenters aktiviteter for å identifisere trusler og muligheter.
 • Samarbeider med markedsføring og andre avdelinger for å samkjøre strategier og kampanjer.
 • Bruker erfaring for å forutse utfordringer og adresserer dem proaktivt.
 • Sikrer at salgsteamet følger selskapets retningslinjer, verdier og etiske standarder.

Kvalifikasjoner:

 • Dokumentert erfaring som salgssjef eller i en lignende senior salgsrolle.
 • Evne til å analysere salgsdata og trekke ut handlingsorienterte innsikter.
 • Enestående kommunikasjons- og teamledelsesferdigheter.

Bli en del av Peach People og bidra til vår vekst. Søk nå!

Søk nå
Teamleder

Selskap : Peach People

Sted: Norge, Sverige

Peach People utvider, og vi leter etter en dynamisk Teamleder for å inspirere og veilede vårt lidenskapelige team. Som Teamleder hos Peach People vil du være i forkant av å fremme et samarbeidsmiljø, sørge for at prosjekter når sine milepæler, og fremheve våre bedriftsverdier. Hvis du besitter sterke lederegenskaper og har en evne til å få det beste ut av folk, vil vi gjerne høre fra deg.

Hovedansvar:

 • Gir ledelse og retning til teamet, og sikrer samsvar med bedriftens mål.
 • Overvåker teamets prestasjon, gir tilbakemeldinger og legger til rette for profesjonell vekst.
 • Samarbeider med andre avdelinger for å sikre sømløs prosjektgjennomføring.
 • Adresserer og løser teamrelaterte problemer eller konflikter.
 • Sikrer at teamet følger selskapets retningslinjer, verdier og standarder.
 • Bistår med å sette teamets mål og overvåker fremdriften regelmessig.
 • Tilbyr veiledning og coaching til teammedlemmer, og fremmer et positivt arbeidsmiljø.
 • Samarbeider med ledelsen for å rapportere om teamets prestasjoner og foreslå forbedringer.
 • Deltar i rekrutteringsarbeid, og hjelper til med å velge nye teammedlemmer.
 • Leder ved eksempel, og legemliggjør Peach People sine verdier og arbeidsetikk.

Kvalifikasjoner:

 • Dokumentert erfaring i en teamlederrolle.
 • Sterke mellommenneskelige og kommunikasjonsevner.
 • Evne til å håndtere prosjekter, tidsfrister og mål effektivt.
 • Et samarbeidsvillig sinnelag og en løsningsorientert tankegang.

Bli en del av Peach People og bidra til vår vekst. Søk nå!

Søk nå
B2B Selger

Selskap : Peach People

Sted: Norge, Sverige

Peach People er aktivt på utkikk etter en engasjert B2B Selger for å styrke vårt voksende team. I denne rollen vil du være drivkraften bak oppbygging og vedlikehold av relasjoner med andre bedrifter, forstå deres behov og levere løsninger som virkelig utgjør en forskjell. Hvis du er en resultatorientert person med en lidenskap for B2B-salg og oppbygging av langvarige partnerskap, er Peach People stedet for deg.

Hovedansvarsområder:

 • Identifiserer, forfølger og avslutter B2B salgsmuligheter.
 • Utvikler og vedlikeholder relasjoner med forretningskunder.
 • Forstår kundenes behov og matcher dem med våre produkter eller tjenester.
 • Oppnår månedlige og årlige salgsmål.
 • Samarbeider med markedsføringsteamet for å utvikle effektive B2B-kampanjer.
 • Gir tilbakemelding på markedstrender, konkurransesituasjon og potensielle produktforbedringer.
 • Representerer Peach People på bransjehendelser og fagmesser.
 • Bruker CRM-verktøy for å spore interaksjoner, salgsprosesser og prognoser.
 • Kontinuerlig oppdatering om bransjetrender og vårt produktutvalg.
 • Samarbeider med kundestøtteteamet for å sikre kundetilfredshet.

Kvalifikasjoner:

 • Dokumentert erfaring innen B2B-salg.
 • Fremragende kommunikasjons- og forhandlingsferdigheter.
 • Evne til å forstå komplekse forretningsbehov og tilpasse løsninger deretter.
 • Sterke analytiske ferdigheter med evne til å identifisere markedsmuligheter.
 • Kjennskap til CRM-verktøy og salgsmetodikker.

Bli en del av Peach People og bidra til vår vekst. Søk nå!

Søk nå
B2C Selger

Selskap : Peach People

Sted: Norge, Sverige

Peach People jobber med å utvide vår base av bidragsytere, og vi søker en karismatisk B2C Selger som kan representere vår veldedige innsats. Engasjer deg direkte med bidragsytere, forstå deres ønske om å hjelpe, og formidle hvordan bidrag gjennom Peach People kan ha en positiv innvirkning. Hvis du trives i et engasjert miljø og har et hjerte for veldedighet, vil vi gjerne ha deg med på laget.

Hovedansvarsområder:

 • Engasjerer seg direkte med bidragsytere for å promotere og forklare vår veldedige arbeid.
 • Forstår og forutser bidragsyternes motivasjon, og tilpasser budskapet deretter.
 • Oppnår og overgår månedlige og årlige mål for innsamling.
 • Representerer Peach People på offentlige arrangementer og veldedige kampanjer.
 • Gir tilbakemelding om trendene blant bidragsytere og mulige forbedringsområder i vår tilnærming.
 • Bruker CRM-verktøy for å spore kommunikasjon, bidragsprosesser og tilbakemeldinger.
 • Samarbeider med markedsføringsteamet for å optimalisere B2C veldedighetsstrategier.
 • Fortsetter å lære om Peach People's veldedige arbeid.
 • Opprettholder Peach People's verdier og etiske standarder i all kommunikasjon.

Kvalifikasjoner:

 • Dokumentert erfaring innen B2C-salg eller veldedig innsamling.
 • Fremragende kommunikasjonsevner med evne til å forholde seg til et variert publikum.
 • Sterke overtalelses- og forhandlingsferdigheter.
 • Kjennskap til CRM-verktøy og innsamlingsmetodikker.
 • En ekte lidenskap for veldedighet og å forstå individuelle bidragsyternes motivasjon.

Bli en del av Peach People og bidra til vår vekst. Søk nå!

Søk nå
Online Atferdspsykolog

Selskap : Peach Group

Sted: Norge

Peach Group arbeider aktivt med å forstå online atferd, og vi leter nå etter en online atferdspsykolog som kan gi dypere innsikt. Hvis du er lidenskapelig opptatt av å forstå nyansene i online brukeratferd, å bruke psykologiske prinsipper for å forbedre brukeropplevelsen, og ønsker å bli del av et dynamisk team som gjør en forskjell digitalt, da er Peach Group stedet for deg.

Hovedansvar:

 • Analyserer online brukeratferd for å identifisere mønstre, trender og viktige innsikter.
 • Samarbeider med vår webutvikler og tekstforfatter for å optimalisere brukeropplevelsen basert på atferdsfunn.
 • Designer og gjennomfører eksperimenter for å teste hypoteser knyttet til online atferd.
 • Gir anbefalinger til vårt markedsføringsteam basert på psykologiske innsikter.
 • Holder seg oppdatert om den nyeste forskningen og trendene innen online atferdspsykologi.
 • Bistår med å lage innhold som resonnerer med målgrupper basert på psykologiske prinsipper.
 • Vurderer effektiviteten av tiltak og strategier som er satt i verk.
 • Tilbyr opplæring og workshops til interne team om prinsippene for online atferd.
 • Samarbeider med vår dataforsker for å tolke og visualisere atferdsdata.
 • Opprettholder de etiske standardene for psykologisk forskning og praksis.

Kvalifikasjoner:

 • Avansert grad i psykologi, atferdsvitenskap eller et beslektet felt.
 • Påvist erfaring i online eller digital atferdsforskning.
 • Sterke analytiske og forskningsferdigheter.
 • Kjennskap til online plattformer, sosiale medier og digital markedsføring.
 • Fremragende kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig.

Bli en del av Peach Group og bidra til vår vekst. Søk nå!

Søk nå
Rekrutterer

Selskap : Peach Group

Sted: Norge

Peach Group vokser, og vi er på utkikk etter en dynamisk rekrutterer som kan hjelpe oss med å finne talentene som vil drive vår suksess. Hvis du har et skarpt blikk for å oppdage potensial, evnen til å navigere i rekrutteringslandskapets kompleksiteter, og en lidenskap for å koble deg til mennesker, da er Peach Group ditt neste skritt.

Hovedansvar:

 • Håndterer hele rekrutteringsprosessen, fra stillingsutlysning til ansettelse
 • Samarbeider med ansettelsesledere for å forstå spesifikke jobbkrav og ønskede kvalifikasjoner.
 • Finner potensielle kandidater gjennom online plattformer, nettverksarrangementer og henvisningsprogrammer.
 • Screener og intervjuer kandidater for å vurdere egnethet og kvalifikasjoner.
 • Opprettholder en database over potensielle kandidater for fremtidige jobbåpninger.
 • Gir regelmessige oppdateringer og tilbakemeldinger til ansettelsesledere angående kandidatstatus.
 • Koordinerer og legger til rette for intervjuer med relevante avdelinger.
 • Holder seg oppdatert om de siste trendene og beste praksisene innen rekruttering.
 • Representerer Peach Group på jobbmesser og rekrutteringsarrangementer.
 • Sikrer at alle rekrutteringsaktiviteter er i tråd med selskapets verdier og retningslinjer.

Kvalifikasjoner:

 • Påvist erfaring som rekrutterer eller i en lignende rolle.
 • Sterk forståelse av rekrutteringsstrategier og verktøy.
 • Enestående kommunikasjons- og mellommenneskelige ferdigheter.
 • Evne til å multitask og håndtere flere roller og kandidater samtidig.
 • Kjennskap til HR-databaser og søkersporingssystemer (ATS).
 • En løsningsorientert tankegang med en lidenskap for talentanskaffelse.

Bli en del av Peach Group og bidra til vår vekst. Søk nå!

Søk nå
Regnskapsfører

Selskap : Peach Group

Sted: Norge

Peach Group søker en detaljorientert regnskapsfører. Hvis du har et godt øye for tall, dyp forståelse av regnskapsprosedyrer, og er engasjert i å sikre finansiell oversikt, da er du den vi ser etter.

Hovedansvar:

 • Vedlikeholder og gjennomgår økonomiske poster for å sikre nøyaktighet og overholdelse av regelverk.
 • Utarbeider månedlige, kvartalsvise og årlige økonomiske rapporter.
 • Bistår med skatteforberedelser og sikrer overholdelse av skatteregler.
 • Håndterer hovedbokskontoer og avklarer økonomiske uoverensstemmelser.
 • Analyserer økonomiske data for å identifisere trender, ineffektiviteter og muligheter for kostnadsreduksjon.
 • Samarbeider med ledelsen for prognoser og budsjettering.
 • Behandler lønn, fakturaer og andre økonomiske transaksjoner.
 • Holder seg oppdatert på bransjetrender, regelverk og regnskapsprogramvare.
 • Deltar i interne og eksterne revisjoner, og gir nødvendig dokumentasjon og forklaringer.
 • Sikrer konfidensialitet og sikkerhet av finansiell informasjon.

Kvalifikasjoner:

 • Bachelorgrad i regnskap eller et relatert felt.
 • Erfaring som regnskapsfører eller tilsvarende rolle.
 • God forståelse av regnskapsprinsipper og økonomisk rapportering.
 • Erfaring med regnskapsprogramvare og verktøy.
 • Sterke analytiske ferdigheter og detaljfokus.
 • Utmerkede kommunikasjons- og mellommenneskelige evner.

Bli en del av Peach Group og bidra til vår vekst. Søk nå!

Søk nå