Vill du bli en del av vårt team?
Hos Peach People arbetar vi med välgörenhet på ett helt nytt sätt och letar efter engagerade individer som vill forma framtiden tillsammans med oss.

Våra Kärnvärden

🌟

Innovation

Vi omfamnar kreativt tänkande och främjar nytänkande i allt vi gör.

🤝

Samarbete

Vi uppmuntrar en kultur av teamwork, kommunikation och ömsesidig respekt.

🌎

Mångfald

Vi firar mångfald och tror att det berikar våra perspektiv och lösningar.

🔍

Transparens

Vi verkar med ärlighet, öppenhet och tydlig kommunikation.

🔥

Passion

Vi är engagerade i att uppnå våra mål och tillför entusiasm till allt vi gör.

🌱

Tillväxtmentalitet

Vi möter utmaningar, lär av misstag och strävar ständigt efter förbättringar.

Peach People är en mångfacetterad arbetsplats med 120 medarbetare från olika bakgrunder, kompetenser och arbetsuppgifter. Med kontorer i Oslo och Göteborg, har vi ett öppet arbetsklimat, där vi värderar att alla medarbetare har frihet att utvecklas i sitt jobb, samtidigt som du trivs på jobbet. Är du redo att göra skillnad?

Utforska spännande karriärmöjligheter här

Lediga tjänster

Daglig ledare

Företag : Peach People

Plats: Norge, Denmark, Finland, Island, Tyskland, Frankrike, Spanien

Är du en dynamisk ledare med en passion för kvalitet? Peach People söker en erfaren daglig ledare för att styra företaget mot dess strategiska mål. I denna roll kommer du att vara i kärnan av vår verksamhet, säkerställa smidigt samarbete mellan avdelningar och samtidigt främja vår unika organisationskultur. Ditt visionära ledarskap, kombinerat med praktisk styrning, kommer att tjäna som den kritiska länken mellan vår dedikerade arbetsstyrka och ledningen.

Kärnuppgifter:

 • Övervakar alla sidor av företagets verksamhet.
 • Säkerställer att avdelningar arbetar effektivt tillsammans för att nå organisationens mål.
 • Ansvarig för strategisk planering och att sätta prestandamål.
 • Säkerställer att målen uppnås i rätt tid och på ett effektivt sätt.
 • Hanterar budgetar, resurser, och fördelar dem lämpligt.
 • Bygger och stärker relationer med samarbetspartners.
 • Värnar om och upprätthåller företagets värderingar och riktlinjer.
 • Fungerar som huvudkontakt mellan anställda och ledningen eller styrelsen.
 • Spelar en nyckelroll i att forma företagets kultur och arbetsmiljö.
 • Driver företagets tillväxt och anpassar strategierna till förändringar på marknaden.

Kvalifikationer:

 • Erfarenhet från en motsvarande ledarroll.
 • Starka analytiska förmågor och beslutsförmåga.
 • Utmärkta kommunikationsfärdigheter och förmågan att bygga relationer.

Bli en del av Peach People och bidra till vår tillväxt. Ansök nu!

Ansök
Säljchef

Företag : Peach People

Plats: Norge, Sverige

Peach People letar efter en erfaren säljchef med bevisade resultat för att förstärka vårt dynamiska säljteam. Vi behöver en strategisk tänkare som kan använda sin erfarenhet för att driva försäljning, vägleda vårt team och identifiera möjligheter på marknaden. Om du är en proaktiv ledare med en känsla för siffror och relationer, är Peach People platsen för dig.

Arbetsuppgifter:

 • Övervakar säljavdelningen och dess dagliga verksamhet.
 • Utvecklar och implementerar strategiska försäljningsplaner anpassade till företagets mål.
 • Använder tidigare erfarenhet för att identifiera potentiella försäljningsmöjligheter och förbättringsområden.
 • Sätter försäljningsmål och kvoter, och ser till att de överensstämmer med affärsmålen.
 • Vägleder, mentorar och tränar säljrepresentanter för att förbättra prestationen.
 • Övervakar försäljningsmått och analyserar data för att justera strategier vid behov.
 • Hanterar och vårdar relationer med nyckelkunder och affärspartners.
 • Bedömer marknadstrender och konkurrenters aktiviteter för att identifiera hot och möjligheter.
 • Samarbetar med marknadsföring och andra avdelningar för att samordna strategier och kampanjer.
 • Använder erfarenhet för att förutse utmaningar och adresserar dem proaktivt.
 • Ser till att säljteamet följer företagets riktlinjer, värderingar och etiska standarder.

Kvalifikationer:

 • Dokumenterad erfarenhet som säljchef eller i en liknande ledande försäljningsroll.
 • Förmåga att analysera försäljningsdata och dra handlingsinriktade insikter.
 • Enastående kommunikations- och teamledarförmåga.

Bli en del av Peach People och bidra till vår tillväxt. Ansök nu!

Ansök
Teamledare

Företag : Peach People

Plats: Norge, Sverige

Peach People expanderar, och vi söker en dynamisk Teamledare för att inspirera och vägleda vårt passionerade team. Som Teamledare hos Peach People kommer du att vara i framkant när det gäller att främja ett samarbetsinriktat klimat, säkerställa att projekt uppnår sina milstolpar och förespråka våra företagsvärden. Om du har starka ledaregenskaper och en förmåga att få fram det bästa i människor, vill vi höra från dig.

Huvudansvar:

 • Ger ledarskap och riktning till teamet, säkerställer att det stämmer överens med företagets mål.
 • Övervakar teamets prestanda, ger feedback och underlättar professionell tillväxt.
 • Samarbetar med andra avdelningar för att säkerställa smidig projekthantering.
 • Tar itu med och löser teamrelaterade problem eller konflikter..
 • Ser till att teamet följer företagets riktlinjer, värderingar och standarder.
 • Hjälper till att sätta teamets mål och övervakar framstegen regelbundet.
 • Erbjuder mentorskap och coachning till teammedlemmar, främjar en positiv arbetsmiljö.
 • Samarbetar med ledningen för att rapportera om teamets prestanda och föreslå förbättringar.
 • Deltar i rekryteringsinsatser, hjälper till att välja nya teammedlemmar.
 • Leder genom exempel, inkarnerar Peach People's värden och arbetsmoral.

Kvalifikationer:

 • Bevisad erfarenhet i en teamledarroll.
 • Starka mellanmänskliga och kommunikationsfärdigheter.
 • Förmåga att hantera projekt, tidsfrister och mål effektivt.
 • En samarbetsvillig anda och en lösningsinriktad inställning.

Bli en del av Peach People och bidra till vår tillväxt. Ansök nu!

Ansök
B2B Säljare

Företag : Peach People

Plats: Norge, Sverige

Peach People är aktivt på jakt efter en engagerad B2B Säljare för att stärka vårt växande team. I denna roll kommer du att vara drivkraften bakom att bygga och upprätthålla relationer med andra företag, förstå deras behov och leverera lösningar som gör skillnad. Om du är en resultatorienterad person med en passion för B2B-försäljning och utveckling av långsiktiga partnerskap, då är Peach People rätt plats för dig.

Huvudansvar:

 • Identifierar, följer upp och ingår B2B-försäljningsavtal.
 • Utvecklar och upprätthåller relationer med företagskunder.
 • Förstår kundens behov och matchar dem med våra produkter eller tjänster.
 • Uppnår månatliga och årliga försäljningsmål.
 • Samarbetar med marknadsföringsteamet för att utveckla effektiva B2B-kampanjer.
 • Ger återkoppling om marknadstrender, konkurrens och potentiella produktförbättringar.
 • Representerar Peach People på branschevenemang och mässor.
 • Använder CRM-verktyg för att spåra interaktioner, försäljningsprocesser och prognoser.
 • Fortlöpande utbildar sig själv om branschtrender och våra produkterbjudanden.
 • Samarbetar med kundsupportteamet för att säkerställa kundtillfredsställelse.

Kvalifikationer:

 • Bevisad erfarenhet inom B2B-försäljning.
 • Enastående kommunikations- och förhandlingsförmåga.
 • Förmåga att förstå komplexa affärsbehov och skräddarsy lösningar därefter.
 • Starka analytiska färdigheter med en förmåga att identifiera marknadsmöjligheter.
 • Bekant med CRM-verktyg och försäljningsstrategier.

Bli en del av Peach People och bidra till vår tillväxt. Ansök nu!

Ansök
B2C Säljare

Företag : Peach People

Plats: Norge, Sverige

Peach People arbetar för att utöka vår bas av bidragsgivare, och vi söker en karismatisk B2C Säljare för att representera vårt välgörenhetsarbete. Engagera dig direkt med bidragsgivare, förstå deras önskan att hjälpa till, och förmedla hur bidrag genom Peach People kan ha en positiv inverkan. Om du trivs i en engagerad miljö och har ett hjärta för välgörenhet, skulle vi älska att ha dig i vårt team.

Huvudansvarsområden:

 • Engagerar sig direkt med bidragsgivare för att marknadsföra och förklara vårt välgörenhetsarbete.
 • Förstår och förutser bidragsgivares motivationer och anpassar meddelandet därefter.
 • Uppnår och överträffar månatliga och årliga insamlingsmål.
 • Representerar Peach People vid offentliga evenemang och välgörenhetskampanjer.
 • Ger feedback om trender bland bidragsgivare och potentiella förbättringsområden i vårt tillvägagångssätt.
 • Använder CRM-verktyg för att spåra kommunikation, bidragsprocesser och feedback.
 • Samarbetar med marknadsföringsteamet för att optimera B2C välgörenhetsstrategier.
 • Fortsätter att lära sig om Peach People's välgörenhetsarbete.
 • Upprätthåller Peach People's värderingar och etiska normer i all kommunikation.

Kvalifikationer:

 • Bevisad erfarenhet av B2C-försäljning eller välgörenhetsinsamling.
 • Enastående kommunikationsfärdigheter med förmåga att relatera till en varierad publik.
 • Starka övertygelse- och förhandlingsförmågor.
 • Bekantskap med CRM-verktyg och insamlingsmetodik.
 • En genuin passion för välgörenhet och förståelse för individuella bidragsgivares motivationer.

Gå med i Peach People och bidra till vår tillväxt. Ansök nu!

Ansök